Enola Rose innovatív termékcsoport

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ENOLAROSE.COM WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁHOZ

Tájékoztatjuk, hogy az „https://enolarose.com” webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. A Webáruház használatának elengedhetetlen feltétele, hogy a Felhasználó e feltételeket megismerje, ezért kérjük, hogy a feltételek elfogadása előtt alaposan olvassa el és értelmezze az itt foglalt rendelkezéseket.

Jelen ÁSZF 2020 október 31. napjától annak visszavonásáig érvényes; az Üzemeltető a változtatás jogát fenntartja. 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. ÜZEMELTETŐ ÉS A WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Webáruházat az Primrose Vital Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető).

A webáruház általános bemutatása: Az enolarose.com oldal webáruház része testépítéshez, alakformáláshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó termékek értékesítésével foglalkozik. A webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, a http://enolarose.com/ webcímen lehetséges.

1.2. AZ ÜZEMELTETŐ (SZOLGÁLTATÓ, VAGY ELADÓ) ADATAI

 • Cégnév: Primrose Vital Kft.
 • Cégjegyzékszám: 02 09 087540
 • Nyilvántartást vezető bíróság: Vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 • Adószám: 32234372-1-02
 • Bankszámla: 12096736 01894438 00100006 (Raiffeisen Bank Zrt.)
 • Telephely: 7936 Szentlászló, Kossuth Lajos utca 32.
 • Elérhetőség: support@enolarose.com amely elektronikus levélcím az Üzemeltető által rendszeresen használt, és állandó kapcsolattartásra alkalmas elérhetősége.
 • Adatvédelmi azonosító: Az Üzemeltető a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába bejegyzett adatkezelő.
 • Szerződés nyelve: magyar
 • A szerződés iktatás: A szerződések saját belső azonosítóval ellátva az Üzemeltető által iktatásra kerülnek.
 • Tárhelyszolgáltató:
 • Székhely: Nethely Kft. 1115 Budapest, Halmi utca 29.

1.3. A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással jelen Általános Szerződési Feltételekkel szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.4. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a Webáruház felületén elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak módon és mértékben használja fel.

1.5. A Webáruház üzemeltetője a változtatás jogát fenntartja mind a forgalmazott termékek köre, azok ára, a szállítási határidők és költségek valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában egyaránt, az így eszközölt esetleges változtatások azonban a már létrejött szerződéseket nem érintik. 

2. A VÁSÁRLÁS MENETE, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A SZERZŐDÉS JELLEGE

A honlap megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (Felhasználó) és Eladó [(Üzemeltető), (Szolgáltató, vagy eladó)] között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A szerződés kizárólag magyar nyelven köthető meg. A Webáruház a vásárlás befejezését követően közvetlenül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó felé. Amennyiben a Webáruház 48 órán belül nem küld visszaigazolást, úgy mind a Felhasználó, mind a Webáruház mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2.2. ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail kézhezvételekor jön létre. Az e módon létrejött szerződés távollévők közötti szerződésnek minősül, melyet a Polgári Törvénykönyv mellett a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szabályoz.

2.3. A SZERZŐDÉS RÖGZÍTÉSE

A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a Vásárló később saját felhasználói fiókjában megtekintheti. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások szabályainak megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, valamint a Felhasználó és az Üzemeltető e-mail címen történő kommunikációja írásbeli kommunikációnak minősül.

2.4. VISSZAIGAZOLÁS

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

2.5. A MEGRENDELÉSEK LEADÁSA

Megrendelést leadni a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a regisztrációs és/vagy a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

Amennyiben a megrendelésre valamely promóció/akció keretében kerül sor, úgy arra az akció/promóció keretében meghirdetett speciális rendelkezések az irányadók. Jelen ÁSZF-ben foglalt általános rendelkezéseket az akcióban/promócióban foglalt eltérésekkel kell értelmezni különösen, de nem kizárólagosan a szállítási díj, a fizetés módja és feltételei tekintetében.

2.6. A RENDELNI KÍVÁNT TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA

A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosárba” ikonra kattintással lehet megvásárlásra kiválasztani. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú ikonra kattintva lehet megkezdeni, majd a szállítási cím, szállítási és fizetési módok megadását követően lehet a rendelést véglegesíteni és elküldeni.

2.7. ADATBEVITELI HIBÁK KIJAVÍTÁSÁNAK TECHNIKAI LEHETŐSÉGEI

Az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a „Rendelés megerősítése” rovatra kattintás előtt van lehetőség. Az adatok javításához a pénztárfolyamatban az adott lépés sorában lévő szerkesztés gombra kattintva lehet az adatokat módosítani. Regisztrált Felhasználó esetében a regisztráció során megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az adatokra vonatkozó menüpontban. A “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a support@enolarose.com email címen. 

2.8. A MEGRENDELÉSEK EGYEDI JELLEGE

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos Vásárló részére leadott megrendelések külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.9. AZ ÁRAK ADÓTARTALMA

Az oldalon feltüntetett árak minden esetben bruttó árak, amelyek tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Nem csak az általános forgalmi adót, hanem az egyéb terméket terhelő adókat – például népegészségügyi termékadót (NETA) – is tartalmazza. 

2.10. KÉSZLETINFORMÁCIÓ

A Webáruházban szereplő termékleírások határozzák meg a termékek jellemzőit. Kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek kiszállítása késik a készletinformáció esetleges pontatlansága miatt. Ilyen esetben a Webáruház haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a késedelemről, és annak várható időtartamáról. A Vásárló ez esetben jogosult a Ptk. által a késedelem esetére meghatározott jogkövetkezményeket érvényesíteni, azzal, hogy a Felek kifejezett eltérő megállapodásának hiányában a termékek kiszállítása nem minősül a Ptk. 6:154. § (2) bekezdés a) pontja szerint meghatározott időben teljesítendőnek.

2.11. TELJESÍTÉS HELYE

A felhasználó a terméket a megrendeléskor megadott címen veheti át, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint fizetheti meg.

2.12. FIZETÉSI MÓDOK

A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a Vásárló előzetes banki utalással valamint utánvéttel teljesítheti. 

2.12.1. Fizetési mód és határidő olyan akció keretében leadott megrendelések esetén, ahol az üzemeltető eltekint az szállítási költség megfizetésétől: Amennyiben a megrendelésre ezen akció során, az ott meghatározott szállítási díj-kedvezmény érvényesítésének szándékával kerül sor, úgy a kedvezmény érvényesítésének feltétele a megrendelést követő munkanap délelőtt 10.00 óráig beérkezett pénzügyi teljesítés. Amennyiben az akció keretében leadott megrendelés ellenértéke a megrendelés leadásának napját követő munkanap 10.00 óráig az Üzemeltető (Primrose Vital Kft.) számlaszámára nem érkezik meg, úgy a szállítási díjkedvezményt a Megrendelő nem érvényesítheti. 

2.13. ÁTVÉTEL MÓDJA

A megrendelt termékeket az Eladó futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre. A megrendelő a várható szállítási napról a kiszállítást teljesítő futárszolgálattól a megrendelés során rögzített e-mail címre kap értesítést. A rendelések teljesítése legalább 3, de legfeljebb 6 munkanapot vesz igénybe abban az esetben, ha a megrendelt termék raktáron van. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, úgy a rendelések teljesítése legfeljebb 30 munkanapot vesz igénybe. 

2.14. SÉRÜLT CSOMAGOLÁSÚ TERMÉK

A vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. 

2.15. SIKERTELEN KISZÁLLÍTÁS

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A Vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időszakban elérhető. Az itt leírt általános szállítási szabályokon felül a Webáruházakban történő megrendelés esetén egyes szállítási feltételek és költségek, kedvezmények eltérhetnek.

3. SZAVATOSSÁG

3.1. Cégünk reklamációt csak írásban (e-mailen vagy levélben) fogad el. A reklamációt 2 napon belül megvizsgáljuk, az eredményről és további teendőkről a Vásárlót írásban értesítjük. A hibás terméket a Vásárló köteles az Eladó ügyfélszolgálata részére eljuttatni.

3.2. A hibás teljesítésre és a szavatosságra vonatkozó szabályokat tekintetében a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), valamint fogyasztói szerződés esetében a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelkezései az irányadók.

Fogyasztói szerződésre vonatkozó eltérő szabályok: Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki vagy amely a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti).

A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.

4. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

4.1. A Webáruház Vásárlóit, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.

A Vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

Elállás esetén a terméket a Vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül sérülésmentes állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át. A termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, ha a Webáruház nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. Továbbá amennyiben a Vásárló a teljesítés megkezdését követően mondja fel a szerződést, köteles megtéríteni a Webáruháznak a felmondása közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat; ezt az összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani, kivéve, ha a fogyasztó bizonyítja, hogy ez az összeg túlzottan magas – ez esetben a piaci értéket kell alapul venni.

A teljesítés megkezdését követő szerződés felmondásnak minősül különösen, amennyiben a Vásárló általi szerződés felmondásra azt követően került sor, hogy a Webáruház a futárszolgálat számára a terméket kiszállításra átadta, de a Vásárló a terméket még nem vette át. Ilyen esetben a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díj a futárszolgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült tényleges költség (kiszállítási díj), és a kiszállítási díjon felül a fent leírtaknak megfelelően, a termék visszaküldésének költségeit is a Vásárló viseli, ha a Webáruház nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Elállásra vonatkozó igényt a Vásárló e-mailben vagy postai úton írásban, valamint személyesen jelenthet be. Az elállási nyilatkozat közölhető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon is, vagy formai kötöttségek nélkül bármely más egyértelmű módon. 

Innen könnyen le is töltheti a megformázott nyilatkozatot.

4.2. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget legkésőbb a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra teljesíti a Webáruház. A visszatérítés vonatkozik a termék Vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a Vásárló nem élt elállási jogával.

4.3. Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra vonatkozik. Webáruház a nagykereskedelmi és a viszonteladói partnereivel külön megállapodás keretében szabályozza a visszáruzási lehetőséget.

4.4. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

5.1. A Webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget a következő eseményekért: Az interneten küldött és fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba, továbbá bármely szoftver nem megfelelő működése, valamint egyéb esetleges programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

5.2. A Webáruház nem tehető felelőssé az olyan károkozásért, amely esetlegesen abból ered, hogy a Felhasználó más személy adatait megadva ad le a Webáruházban megrendelést, vagy illetéktelenül más személyes adatát használja fel. A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló a Webáruház  hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló az alábbi kellékszavatossági igények érvényesítése közül választhat:

Kérheti a termék kicserélését, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy a Webáruház számára más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Tekintettel a Webáruház által forgalmazott termékek jellegére, a kellékszavatossági igények közül a kijavítás igénylése lehetetlen.

A Vásárló jogosult választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérni, azonban az áttérés költségét a Vásárlónak kell viselnie, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Webáruház felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A Webáruház használt terméket nem forgalmaz.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti, azonban a termék akkor is hibásnak minősül, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Webáruház itt is utal arra, hogy az általa forgalmazott termékek jellege miatt a kijavítás iránti igény teljesíthetetlen.

A Vásárló termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Webáruház felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

8. SZERZŐI JOG

8.1. A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom: termékleírás, fényképek, ábrák, termékismertetés, tájékoztató, Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Tájékoztató stb., szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, azokat átdolgozni, másolni, azokkal bármilyen módon visszaélni tilos, és e magatartások bármelyike eljárást von maga után. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen Általános Szerződési Feltételek megszegése miatti szerződésszegésnek), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

8.2. A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre a Felhasználón és a Üzemeltetőn kívül álló harmadik személy által más felhasználó sérelmére elkövetett jogsértés miatt.

8.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők.

8.4. A Webáruház vagy annak bármely része más weblapon való megjelenítése kizárólag előzetes írásos megállapodás alapján lehetséges.

9. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Webáruháznak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe, és nem ismert el magára nézve kötelezőnek ilyen magatartási kódexet.

10. HÍRLEVÉL IGÉNYLÉSE ÉS LEIRATKOZÁS

10.1. A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes és teljesen ingyenes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként.

10.2. A hírlevélről a felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott „Hírlevél” menüpontban, vagy minden hírlevél végén található „Leiratkozás” linkre kattintva.

11. PANASZÜGYINTÉZÉS

11.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím és elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével.

11.2. A Vásárló panaszát írásban jelentheti be. Nem minősül panasznak, ha a Vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

11.3. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) érkező panaszokat a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 4 napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet vagy a panaszt bejelentő írásbeli dokumentumot is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat: Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.). A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

12. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

12.1. A Webáruház személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi. A szabályzat az alábbi linken érhető el:

https://enolarose.com/adatvedelmi-tajekoztato

13. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

13.1. A Webáruház sütiket használ. A Üzemeltető sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://enolarose.com/cookie-hasznalat/

14. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

14.1. A Webáruház használatával a Felhasználó jelen felhasználási feltételeket megismerte tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Jelen dokumentum az Üzemeltető tulajdonát képezi, szerzői jogi oltalom alatt áll, annak egészben vagy részekben történő engedély nélküli felhasználása tilos, és eljárást von maga után.